Home Introduction Persons Geogr. Sources Events Mijn blog(Nederlands)
Religion Subjects Images Queries Links Contact Do not fly Iberia
This is a non-commercial site. Any revenues from Google ads are used to improve the site.

Custom Search
Quote of the day: There was a story that Vespasian was ins
Notes
Display Latin text
Display Dutch text
The Gallic War (De Bello Gallico) by Julius Caesar
Translated by Alfred John Church and William Jackson Brodribb
Book III Chapter 14: War with the Veneti. And how to attack them.[56 BC]
Next chapter
Return to index
Previous chapter
Caesar, after taking many of their towns, perceiving that so much labor was spent in vain and that the flight of the enemy could not be prevented on the capture of their towns, and that injury could not be done them, he determined to wait for his fleet. As soon as it came up and was first seen by the enemy, about 220 of their ships, fully equipped and appointed with every kind of naval implement, sailed forth from the harbor, and drew up opposite to ours; nor did it appear clear to Brutus, who commanded the fleet, or to the tribunes of the soldiers and the centurions, to whom the several ships were assigned, what to do, or what system of tactics to adopt; for they knew that damage could not be done by their beaks; and that, although turrets were built [on their decks], yet the height of the stems of the barbarian ships exceeded these; so that weapons could not be cast up from [our] lower position with sufficient effect, and those cast by the Gauls fell the more forcibly upon us. One thing provided by our men was of great service, [viz.] sharp hooks inserted into and fastened upon poles, of a form not unlike the hooks used in attacking town walls. When the ropes which fastened the sail-yards to the masts were caught by them and pulled, and our vessel vigorously impelled with the oars, they [the ropes] were severed; and when they were cut away, the yards necessarily fell down; so that as all the hope of the Gallic vessels depended on their sails and rigging, upon these being cut away, the entire management of the ships was taken from them at the same time. The rest of the contest depended on courage; in which our men decidedly had the advantage; and the more so, because the whole action was carried on in the sight of Caesar and the entire army; so that no act, a little more valiant than ordinary, could pass unobserved, for all the hills and higher grounds, from which there was a near prospect of the sea were occupied by our army.

Event: War with the Veneti

Hoe de schepen van de Veneti aan te vallen.

Zodra Caesar na de verovering van verscheidene dorpen had ingezien dat zo'n grote onderneming zinloos was, de vlucht van de vijanden na de verovering van hun dorpen niet kon worden gestuit en hij hen geen kwaad kon doen, besloot hij op zijn vloot te wachten. Toen deze was gearriveerd en voor het eerst door de vijanden was gezien, vertrokken ongeveer 220 schepen van hen, die het meest paraat waren en toegerust met allerlei wapens, vanuit hun haven en kozen positie tegenover die van ons. Het was noch Brutus, die het commando over de vloot voerde, noch de stafofficieren en honderdmannen aan wie elk schip afzonderlijk was toegewezen, even duidelijk hoe zij moesten handelen of welke krijgstactiek zij moesten volgen. Immers, zij hadden waargenomen dat hun schepen met de scheepsram geen schade konden oplopen. Hoewel zij daarentegen gevechtstorens hadden opgericht, werden deze niettemin van de kant van de vijandelijke schepen overtroffen door de hoogte van hun achterstevens; het gevolg was dat vanuit hun lagere positie niet gemakkelijk met projectielen raak kon worden geschoten en dat die welke door de Gallirs werden afgevuurd zwaarder doel troffen. En ding dat door onze soldaten was voorbereid was bijzonder effectief: de vlijmscherpe breekijzers die op lange latten waren gestoken en daaraan vastgemaakt, in vorm sterk gelijkend op muursikkels. Telkens wanneer de kabels die de ra's aan de masten vastgebonden hielden, waren vastgepakt en aangetrokken, werden ze kapotgetrokken door onze boot met de roeiriemen vaart te geven. Na het doorhakken van de kabels gingen de masten noodzakelijkerwijs om en hierdoor kwam het dat, aangezien alle hoop voor de Gallische schepen gelegen was in hun zeilen en overig tuigage, na het wegvallen hiervan elk nut van de schepen in n keer aan hen ontviel. De rest van het gevecht was gebaseerd op moed, iets waarin onze soldaten met gemak hun meerdere waren, en des te meer, omdat het gevecht werd geleverd voor de ogen van Caesar en heel het leger, zodat geen enkele te weinig dappere daad onopgemerkt kon blijven. Alle heuvels en hoogten namelijk, van waaruit onmiddellijk uitzicht op zee was, waren in handen van het leger.