Home Introduction Persons Geogr. Sources Events Mijn blog(Nederlands)
Religion Subjects Images Queries Links Contact Do not fly Iberia
This is a non-commercial site. Any revenues from Google ads are used to improve the site.

Custom Search
Quote of the day: Cluvius relates that Agrippina in her ea
Notes
Display Latin text
Display Dutch text
The Gallic War (De Bello Gallico) by Julius Caesar
Translated by Alfred John Church and William Jackson Brodribb
Book III Chapter 13: War with the Veneti. The ships of the Veneti.[56 BC]
Next chapter
Return to index
Previous chapter
For their ships were built and equipped after this manner. The keels were somewhat flatter than those of our ships, whereby they could more easily encounter the shallows and the ebbing of the tide: the prows were raised very high, and, in like manner the sterns were adapted to the force of the waves and storms [which they were formed to sustain]. The ships were built wholly of oak, and designed to endure any force and violence whatever; the benches which were made of planks a foot in breadth, were fastened by iron spikes of the thickness of a man's thumb; the anchors were secured fast by iron chains instead of cables, and for sails they used skins and thin dressed leather. These [were used] either through their want of canvas and their ignorance of its application, or for this reason, which is more probable, that they thought that such storms of the ocean, and such violent gales of wind could not be resisted by sails, nor ships of such great burden be conveniently enough managed by them. The encounter of our fleet with these ships' was of such a nature that our fleet excelled in speed alone, and the plying of the oars; other things, considering the nature of the place [and] the violence of the storms, were more suitable and better adapted on their side; for neither could our ships injure theirs with their beaks (so great was their strength), nor on account of their height was a weapon easily cast up to them; and for the same reason they were less readily locked in by rocks. To this was added, that whenever a storm began to rage and they ran before the wind, they both could weather the storm more easily and heave to securely in the shallows, and when left by the tide feared nothing from rocks and shelves: the risk of all which things was much to be dreaded by our ships.

Event: War with the Veneti

De schepen van de Veneti.

Hun eigen schepen namelijk waren als volgt geconstrueerd en bewapend. De kielen waren heel wat platter dan die van onze schepen om gemakkelijker ondiepten en afnemend tij aan te kunnen. De boegen waren zeer hoog opgericht net als de achterstevens, aangepast aan de hoge deining en stormen. De schepen waren in hun geheel geconstrueerd van eikenhout om welk geweld en schade ook te doorstaan. De dwarsbalken, bestaande uit een voet dikke balken, waren bevestigd met duimdikke, ijzeren spijkers. De ankers waren vastgebonden met ijzeren kettingen in plaats van met touwen. Hun zeilen waren huiden en zeemleer, hetzij uit gebrek aan linnen en onbekendheid met de toepassing ervan, hetzij (wat waarschijnlijker is) omdat zij vonden dat zulke grote stormen op de Atlantische Oceaan en zulke hevige rukwinden niet adequaat konden worden weerstaan en zulke zware schepen evenmin konden worden bestuurd. Onze vloot had zo'n treffen met deze schepen, dat zij slechts op snelheid en door de kracht van haar roeiriemen beter was, alle andere dingen waren, als je rekening hield met de omgeving en de geweldige stormen voor hun schepen geschikter en meer van toepassing. Onze schepen namelijk konden die van hen geen schade toebrengen - zo robuust was hun constructie - en vanwege hun hoge ligging kon ook niet gemakkelijk met een projectiel worden gegooid. Om die reden werden zij niet één-twee-drie met haken geënterd. Daar kwam bij, dat, telkens wanneer zij voor de wind gingen varen, zij gemakkelijker een storm verdroegen, met minder risico in ondiepe wateren gingen liggen en, eenmaal door de branding naar de kust teruggeworpen, niets te duchten hadden van de rotsen en klippen. Onze schepen moesten bijzonder bang zijn voor de kans op al deze zaken.