Home Introduction Persons Geogr. Sources Events Mijn blog(Nederlands)
Religion Subjects Images Queries Links Contact Do not fly Iberia
This is a non-commercial site. Any revenues from Google ads are used to improve the site.

Custom Search
Quote of the day: Able but contemptuously indifferent
Notes
Display Latin text
Display Dutch text
The Gallic War (De Bello Gallico) by Julius Caesar
Translated by Alfred John Church and William Jackson Brodribb
Book I Chapter 2: The conspiration of Orgetorix About the Helvetii.[58 BC]
Next chapter
Return to index
Previous chapter
Among the Helvetii, Orgetorix was by far the most distinguished and wealthy. He, when Marcus Messala and Marcus Piso were consuls, incited by lust of sovereignty, formed a conspiracy among the nobility, and persuaded the people to go forth from their territories with all their possessions, [saying] that it would be very easy, since they excelled all in valor, to acquire the supremacy of the whole of Gaul. To this he the more easily persuaded them, because the Helvetii, are confined on every side by the nature of their situation; on one side by the Rhine, a very broad and deep river, which separates the Helvetian territory from the Germans; on a second side by the Jura, a very high mountain, which is [situated] between the Sequani and the Helvetii; on a third by the Lake of Geneva, and by the river Rhone, which separates our Province from the Helvetii. From these circumstances it resulted, that they could range less widely, and could less easily make war upon their neighbors; for which reason men fond of war [as they were] were affected with great regret. They thought, that considering the extent of their population, and their renown for warfare and bravery they had but narrow limits, although they extended in length 240, and in breadth 180 [ Roman] miles.

Event: The conspiration of Orgetorix

De samenzwering van Orgetorix (58 BC)

Bij de Helvetiërs was Orgetorix verreweg de meest aanzienlijke en rijkste persoon. Tijdens het consulaat van Marcus Messala en Marcus Piso is deze uit verlangen naar de macht een opstand onder de adellijken begonnen en heeft zijn stam ertoe overgehaald om met heel hun hebben en houden hun gebied te verlaten: "Het is heel eenvoudig om de macht over heel Gallië te verkrijgen, omdat wij iedereen met onze moed de baas zijn." Hij haalde hen des te gemakkelijker hiertoe over, omdat de Helvetiërs van alle kanten door de natuurlijke gesteldheid van het terrein worden ingesloten: aan één kant door de zeer brede en diepe Rijn die het Helvetische gebied van dat van de Germanen scheidt, aan een andere kant door het zeer hoge Iuragebergte dat tussen de Sequanen en de Helvetiërs ligt, aan een derde kant door het meer van Genève en de Rhône, die onze provincie van de Helvetiërs scheidt. Door deze omstandigheden kwam het dat zij minder in de wijde omtrek rondzwierven en minder gemakkelijk naburige volkeren een oorlog konden aandoen. In dit opzicht werden hun mensen, oorlogszuchtig als zij waren, zij zeer gefrustreerd. Zij vonden dat zij, als je kijkt naar de omvang van hun populatie en de faam in oorlogsvoering en dapperheid, een te beperkt woongebied hadden: tweehonderdveertig mijl in de lengte, honderdtachtig in de breedte.