Home Introduction Persons Geogr. Sources Events Mijn blog(Nederlands)
Religion Subjects Images Queries Links Contact Do not fly Iberia
This is a non-commercial site. Any revenues from Google ads are used to improve the site.

Custom Search
Quote of the day: Cluvius relates that Agrippina in her ea
Notes
Display Latin text
Display Dutch text
The Gallic War (De Bello Gallico) by Julius Caesar
Translated by Alfred John Church and William Jackson Brodribb
Book VI Chapter 14: The Gauls: the Druids(cont.)[53 BC]
Next chapter
Return to index
Previous chapter
The Druids do not go to war, nor pay tribute together with the rest; they have an exemption from military service and a dispensation in all matters. Induced by such great advantages, many embrace this profession of their own accord, and [many] are sent to it by their parents and relations. They are said there to learn by heart a great number of verses; accordingly some remain in the course of training twenty years. Nor do they regard it lawful to commit these to writing, though in almost all other matters, in their public and private transactions, they use Greek characters. That practice they seem to me to have adopted for two reasons; because they neither desire their doctrines to be divulged among the mass of the people, nor those who learn, to devote themselves the less to the efforts of memory, relying on writing; since it generally occurs to most men, that, in their dependence on writing, they relax their diligence in learning thoroughly, and their employment of the memory. They wish to inculcate this as one of their leading tenets, that souls do not become extinct, but pass after death from one body to another, and they think that men by this tenet are in a great degree excited to valor, the fear of death being disregarded. They likewise discuss and impart to the youth many things respecting the stars and their motion, respecting the extent of the world and of our earth, respecting the nature of things, respecting the power and the majesty of the immortal gods

De Dru´den (vervolg).

Dru´den bemoeien zich gewoonlijk niet met de oorlog en dragen niet net als de anderen belasting af. Zij hebben vrijstelling van dienstplicht en ontheffing van alle verplichtingen. Aangelokt door zulke grote beloningen melden velen zowel uit zichzelf zich aan om in de leer te gaan als ook worden zij door hun ouders en naaste familieleden gestuurd. Naar verluidt leren zij daar een groot aantal verzen uit het hoofd. Zo komt het dat sommigen twintig jaar in de leer blijven. Ze vinden het ongeoorloofd de dingen op papier te zetten, hoewel zij meestal in overige zaken (in openbare en privÚ geldzaken) gebruik maken van het Griekse schrift. Volgens mij hebben zij om twee redenen hiertoe besloten: zij willen niet dat de leer algemeen bekend wordt en dat zij die haar bestuderen, niet op het schrift vertrouwen en minder steunen op hun geheugen, iets wat bijna de meesten overkomt: door de hulp van het schrift verliezen zij bij het uit het hoofd leren precisie en geheugen. Op de eerste plaats willen zij de studenten doen geloven dat de ziel niet vergankelijk is, maar na de dood van de een op de ander overgaat en zij menen dat hierdoor het meest tot moed wordt opgeroepen, omdat dan doodsangst genegeerd wordt. Verder hebben zij het veel over de sterren en hun beweging, de omvang van de aarde en de landen, de natuur, de macht en invloed van de onsterfelijke goden en geven deze zaken door aan de jeugd.