Home Introduction Persons Geogr. Sources Events Mijn blog(Nederlands)
Religion Subjects Images Queries Links Contact Do not fly Iberia
This is a non-commercial site. Any revenues from Google ads are used to improve the site.

Custom Search
Quote of the day: Cluvius relates that Agrippina in her ea
Notes
Display Latin text
Display Dutch text
The Gallic War (De Bello Gallico) by Julius Caesar
Translated by Alfred John Church and William Jackson Brodribb
Book VI Chapter 12: The Gauls: two factions.[53 BC]
Next chapter
Return to index
Previous chapter
When Caesar arrived in Gaul, the Aedui were the leaders of one faction, the Sequani of the other. Since the latter were less powerful by themselves, inasmuch as the chief influence was from of old among the Aedui, and their dependencies were great, they had united to themselves the Germans and Ariovistus, and had brought them over to their party by great sacrifices and promises. And having fought several successful battles and slain all the nobility of the Aedui, they had so far surpassed them in power, that they brought over, from the Aedui to themselves, a large portion of their dependents and received from them the sons of their leading men as hostages, and compelled them to swear in their public character that they would enter into no design against them; and held a portion of the neighboring land, seized on by force, and possessed the sovereignty of the whole of Gaul. Divitiacus urged by this necessity, had proceeded to Rome to the senate, for the purpose of entreating assistance, and had returned without accomplishing his object. A change of affairs ensued on the arrival of Caesar, the hostages were returned to the Aedui, their old dependencies restored, and new acquired through Caesar (because those who had attached themselves to their alliance saw that they enjoyed a better state and a milder government), their other interests, their influence, their reputation were likewise increased, and in consequence, the Sequani lost the sovereignty. The Remi succeeded to their place, and, as it was perceived that they equaled the Aedui in favor with Caesar, those, who on account of their old animosities could by no means coalesce with the Aedui, consigned themselves in clientship to the Remi. The latter carefully protected them. Thus they possessed both a new and suddenly acquired influence. Affairs were then in that position that the Aedui were considered by far the leading people, and the Remi held the second post of honor.

De GalliŽrs. Twee partijen.

Toen Caesar in GalliŽ kwam, waren de HaeduŽrs de aanvoerders van het ene partij, de Sequanen van de andere. Omdat de laatsten op zichzelf minder machtig waren, hadden zij, omdat van oudsher het hoogste gezag bij de HaeduŽrs lag en hun groepen van horigen groot waren, de Germanen en Ariovistus aan zich verbonden en voor zich gewonnen door grote opofferingen en beloftes. Na echter met succes verscheidene gevechten gevoerd te hebben en heel de adel van de HaeduŽrs te hebben gedood, waren zij hen zozeer in macht voorbijgesneld, dat zij een groot deel van de horigen van de HaeduŽrs naar zich toe trokken en van hun kant de zonen van hun aanvoerders als gijzelaars kregen, de HaeduŽrs in het openbaar dwongen te zweren om geen enkel plan tegen de Sequanen op te vatten, een gedeelte van het naburige bouwland dat met geweld was veroverd in hun bezit hadden en het leiderschap over heel GalliŽ verkregen. Vanwege deze benarde situatie vertrok Diviciacus naar Rome om de senaat om hulp te vragen, maar was onverrichterzake teruggekeerd. Nu er door de aankomst van Caesar sprake was van een veranderde situatie (de gijzelaars waren aan de HaeduŽrs teruggegeven, oude groepen horigen hersteld, nieuwe door Caesar verworven), hadden de Sequanen, omdat zij, die zich hadden aangesloten bij de vriendschap met de HaeduŽrs, zagen dat ze onder betere omstandigheden en een rechtvaardiger bewind leefden, het leiderschap verloren, aangezien ook in alle andere opzichten hun invloed en aanzien waren toegenomen. Hun opvolgers werden de Remen. Omdat men inzag dat zij evenzeer in de gunst bij Caesar stonden, meldden zij, die wegens oude vijandschappen op geen enkele wijze zich met de HaeduŽrs konden verenigen, zich aan bij de groep van horigen van de Remen. Zij gaven hen nauwgezet bescherming. Zo behielden zij het zowel kersverse als plotseling verworven gezag. Door die omstandigheden kwam het toen zover, dat de HaeduŽrs verreweg het belangrijkst werden gevonden, de Remen de tweede plaats in aanzien verkregen.