door het lichaam van Christus,:
Dat is, door de offerande, des lichaams van Christus aan het kruis volbracht, waardoor Hij den vloek der wet en de macht der zonde onder de wet heeft teniet gedaan, en ons daarvan verlost; gelijk in Rom. 6 breder is verklaard. Zie ok 1 Cor. 15:56,57.