de wet mijns gemoeds,:
Of, de wet mijns verstands; dat is tegen het voorschrift en de bewegingen van den inwendigen en nieuwen mens; gelijk hier voren verklaard is.