deze wet in mij::
De apostel noemt hier alzo, gelijk ook Rom. 7:23 bij gelijkenis, de overgebleven verdorvenheid in de gelovigen, omdat, gelijk ene wet door hare geboden en verboden den mens vermaant en verplicht tot hare gehoorzaamheid, alzo ook de inwonende zonde hen daartoe drijft door hare begeerten en aanritzingen. Zie Rom. 7:23.