het goede te doen,:
Namleijk in zijne volmaaktheid. Zie Filipp. 3:12,13,14.