is wel bij mij,:
Grieks ligt bij mij; namelijk door de genade Gods, die hetzelve in mij werkt; Filipp. 2:13.