de zonde, die in mij woont.:
Dat is, de overblijfselen der verdorvenheid, die nog in mij zijn, gelijk hij verklaart Rom. 7:18,20.