Ik dan doe datzelve nu niet meer,:
Namelijk naar den inwendigen mens, gelijk hij verklaart Rom. 7:22.