hetgeen ik haat,:
Dat is, het kwaad waar ik een afkeer van heb, en dat ik niet wil; gelijk Rom. 7:19.