doe ik niet,:
Namelijk in zulke volmaaktheid als ik wel wilde, gelijk Rom. 7:18.