hetgeen ik wil,:
Dat is, het goede dat ik wil, gelijk Rom. 7:19.