eens anderen mans wordt,:
Dat is, aan een ander man trouwt en zijne vrouw wordt, gelijk ook in het einde van Rom. 7:3.