door het gebod.:
Namelijk gelijk tevoren op Rom. 7:8 verklaard is.