de dood geworden?:
Dat is, ene oorzaak des doods, gelijk Rom. 7:7.