heeft mij verleid,:
Zie de aantekeningen bij Rom. 7:8.