dat ten leven was,:
Namelijk voor degenen, die de wet volkomenlijk zouden onderhouden; Rom. 10:5; Gal. 3:12, enz., hetwelk den mens onmogelijk is, Rom. 8:3.