lijdzaamheid werkt;:
Niet dat de verdrukking dat doet door hare natuur, maar omdat Christus de gelovigen door Zijnen Geest daartegen sterkt; Joh. 16:33; Rom. 8:37.