geheerst heeft:
Dat is, de overhand over ons gehad heeft, of ons Zijne macht heeft onderworpen.