wij roemen ook in de verdrukkingen,:
Dat is, wij verheugen ons zelfs daarin, en trotsen tegen dezelve om de verzekerdheid, die wij hebben van de goede uitkomst van die; Rom. 8:34, enz.