over alle mensen:
Namelijk die in Hem geloven; of die deze gave aannemen, Rom. 5:17.