der heerlijkheid Gods.:
Namelijk die namaals in ons zal geopenbaard worden; Rom. 8:18.