verdoemenis,:
Namelijk voor degenen, die door het geloof in Christus van dezen verdoemelijken staat niet verlost worden.