over velen.:
Dat is, allen die Hem door het geloof worden ingelijfd.