niet toegerekend,:
Dat is, niet voor zonde gehouden, of gerekend.