een mens:
Namelijk Adam, 1 Cor. 15:21, waaronder ook Eva begrepen is, alzo deze twee één vlees waren en een algemene stam van het gehele menselijk geslacht; Ef. 5:31; 1 Tim. 2:14.