door Zijn bloed,:
Grieks in zijn bloed; dat is, door Zijne gehoorzaamheid tot den dood des kruises, Filipp. 2:8, welke is de bewegende oorzaak, waarom ons God rechtvaardigt en waar het geloof op steunt; Rom. 3:25.