mogelijk:
Dit zegt de apostel, omdat inzonderheid in de Romeinse geschiedenis, hoewel zeer weinige, nochtans enige worden gevonden, die zich in den dood hebben begeven om hunne vrienden en medeburgers te verlossen van zwarigheid; maar niemand van die is voor zijne vijanden gestorven, gelijk Christus gedaan heeft.