den goede zal:
Of, nuttigen; dat is, die Hem of anderen dienstig en nuttig is.