de goddelozen gestorven.:
Dat is, die in zichzelven zondaars waren, en door hunne zonden Gods toorn meer en meer over zich verwekten.