te Zijner tijd:
Of, ter rechter, of bekwamer tijd; dat is, in den tijd van God bestemd; Gal. 4:4.