krachteloos waren,:
Of, onmachtig; namelijk om onszelven te verlossen, als overwonnen van de zonde gelijk van ene dodelijke ziekte.