Christus,:
Dit is het andere fondament onzer hoop, de verzekerdheid der liefde van Christus jegens ons, die ons met God verzoend heeft toen wij nog vreemd van Hem waren, veel meer dan ons behouden zal, nadat wij nu Zijne vrienden door het geloof geworden zijn.