na dezen:
Dat is, van dezen tijd af tot het einde der wereld, gelijk de openbaring zelf hierna uitwijst.