door Uw wil zijn zij,:
Dat is, bestaan zij nog, gelijk zij geschapen zijn; Rom. 11:36.