heerlijkheid, en eer,:
Dat is, zijn heerlijkheid en eer met een dankbaar gemoed erkenden; gelijk Joz. 7:19.