hebben geen rust:
Namelijk van God te danken en te prijzen voor Zijn troon.