de zeven geesten Gods.:
Dat is, de Heilige Geest met Zijn verscheidene gaven in Christus' gemeente. Zie Openb. 1:4.