zeven vurige lampen waren:
Namelijk gelijk aan den kandelaar in den tabernakel zeven lampen waren, die altijd met olie en licht moesten voorzien zijn, waarvan zie de betekenis hiervoren, Openb. 1:4.