Na dezen zag ik,:
Dat is, nadat dit eerste gezicht was voleindigd.