de tijd:
Namelijk dat deze dingen beginnen zullen te geschieden, en derhalve dat de gelovigen zich met de oordelen Gods tegen de verdrukkers, en met de zalige uitkomst der verdrukten [welke beide dingen hier doorgaans worden voorgesteld] zullen mogen vertroosten en versterken. Anderzins wordt ook zelfs de laatste ure en dag gezegd nabij te zijn, omdat Hij den mensen onvoorziens zal overkomen. Zie Matth. 24:43, enz.; 1 Thess. 5:2,4; 2 Petr. 3:10; Openb. 3:3.