de getuigenis:
Dat is, hetwelk hij van Jezus Christus persoon, van Zijne prediking, wonderen, lijden, sterven en van Zijn verheerlijking heeft gegeven. Zie dergelijke ook in Petr. 1:16, enz.