hetgeen gij:
Namelijk in dit gezicht. Anderen nemen het breder voor al hetgeen in de gemeente van Christus tot den tijd van Christus' hemelvaart door den apostel was gezien. Doch het Openb. 1:1 strijdt hiertegen, gelijk ook Openb. 4:1.