viel ik:
Namelijk eensdeels uit eerbied, eensdeels uit verschrikking, gelijk Dan. 8:18, en Dan. 10:8, enz. en anderen ook is overkomen.