Zijn ogen:
De volgende beelden zijn meest genomen uit Dan. 10:6, waar Daniël bijna dergelijk gezicht is verschenen. Door de vlam des vuurs worden Zijn alwetende en alles doorstralende ogen, zelfs in de harten der mensen, verstaan, gelijk af te leiden is uit Openb. 2:18,19,23.