zeven:
Hierdoor worden de zeven gemeenten aangeduid, die voor God dierbaar als goud zijn, gelijk in Openb. 1:20 wordt verklaard; en dit beeld is genomen van den gouden kandelaar, die in het heilige van den tabernakel was, en dag en nacht door de priesters met olie en licht in zijn lampen moest voorzien worden, Lev. 24:2, gelijk hetzelfde beeld ook te vinden is Zach. 4:2; en daardoor werden afgebeeld de gaven en verlichting van den Heiligen Geest, en de naarstigheid der priesters in het verzorgen derzelve door het woord en de Sacramenten waarvan Christus alleen, als den enigen priester van het Nieuwe Testament, de zorg en eer hier wordt toegeschreven.