Patmos,:
Dit is een eiland gelegen in de Middellandse en Egeïsche zee; een van de eilanden genaamd Cyclades, naar welk eiland de apostel Johannes verbannen was door keizer Domitianus, gelijk getuigen Euseb. Histor.Eccl.lib. 3, hfdst. 16, en Hieronymus in Catal.Ser. Eccl. om des Evangelies wil, gelijk in den tekst volgt.